Đăng nhập hệ thống


Hội nghị triển khai chương trình OCOP  tỉnh Quảng Trị năm 2019

Ngày 11/7/2019, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình OCOP năm 2019. Tham gia hội nghị, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp trình bày tóm tắt mục tiêu, yêu cầu và nội dung thực hiện chu trình OCOP

 

Tập huấn Tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông sản của Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp - Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm cho HTX Rau an toàn (RAT) Tự Nhiên.

Trong khuôn khổ đề tài cấp bộ “Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi nông sản thực phẩm an toàn” sáng ngày 12/07/2019 tại HTX RAT Tư Nhiên - xã Đông Sang, huyện Mộc Châu, Sơn La Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp tập huấn Tăng cường năng lực quản lý chất lượng nông sản cho HTX RAT Tự Nhiên

 

Tập huấn Xây dựng và phát triển Tổ hợp tác (THT) sản xuất lạc giống tại Nghệ An của Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp - Viện Cây lương thực và Cây thực phẩm.

Trong khuôn khổ dự án “Phát triển nông thôn mới thông qua thiết lập hệ thống sản xuất và phân phối hạt giống lạc tại Việt Nam” từ ngày 21 đến ngày 23 tháng 05 năm 2019 tại Nghệ An Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông  nghiệp mở 3 tập huấn Xây dựng và phát triển Tổ hợp tác (THT) sản xuất lạc giống cho nông dân 3 xã vùng dự án

 

Phát triển chuỗi giá trị rau an toàn Mộc Châu, tỉnh Sơn La

 

Giải pháp phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chăn nuôi huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

 
BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE