Đăng nhập hệ thống


Đại hội Hội sản xuất và tiêu thụ chuối ngự Đại hoàng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong khuôn khổ dự án: “Quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm chuối Ngự Đại Hoàng, tỉnh Hà Nam” năm 2019 - 2020, thuộc Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ (CT68) - Bộ Khoa học và Công nghệ, do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp là đơn vị chủ trì. 

 Ngày 22/03/2020, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thông Nông nghiệp phối hợp với Phòng Nội vụ huyện Lý Nhân và UBND xã Hòa Hậu, hỗ trợ Hội Sản xuất và Tiêu thụ chuối Ngự Đại Hoàng tổ chức Đại hội Hội Sản xuất và Tiêu thụ chuối Ngự Đại Hoàng lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhằm củng cố tổ chức Hội quản lý, sử dụng và phát triển CDĐL “Đại Hoàng” cho sản phẩm chuối Ngự.

 

Về dự Đại hội có các Sở ban ngành, UBND huyện Lý Nhân, UBND xã Hòa Hậu, UBND xã Tiến Thắng cùng toàn thể Hội viên Hội Sản xuất và Tiêu thụ chuối Ngự Đại Hoàng. 

Được sự tin tưởng tuyệt đối của toàn thể hội viên Hội Sản xuất và tiêu thụ chuối Ngự Đại Hoàng, Đại hội đã bầu ra:

Ban chấp hành Hội gồm 05 thành viên:

1- Đ/c Trần Thị Ngân             Chủ tịch Hội

2- Đ/c Trần Khắc Năm           Phó CT Hội

3- Đ/c Trần Phương Hùng     Phó CT Hội

4- Đ/c Trần Hữu Thanh         Ủy viên

5- Đ/c Trần Thị Hoa              Ủy viên

Và Ban kiểm soát gồm 03 thành viên:

1- Đ/c Trần Xuân Quang      Trưởng ban

2- Đ/c Trần Đình Ngà           Thành viên

3- Đ/c Trần Hán Ước            Thành viên

Cũng trong khuôn khổ Đại hội, 10 hội viên đã được khen thưởng theo Quyết định số 01-QĐ/HCNĐH ngày 20 tháng 12 năm 2019 về việc khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác hội giai đoạn 2012 - 2019.


Nguyễn Thu Hương (CASRAD)BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE