Đăng nhập hệ thống


BỘ MÔN TỔ CHỨC NÔNG DÂN & KHUYẾN NÔNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Phụ trách Bộ môn: TS. Phạm Công Nghiệp

Email: pc_nghiep@yahoo.com

Tổng số cán bộ: 08

 

BỘ MÔN KINH TẾ, NGÀNH HÀNG NS VÀ QLCL

Phụ trách Bộ môn: Ths.Vũ Văn Đoàn

Email: Vuvndoan@gmail.com

Tổng số cán bộ: 13

 

BỘ MÔN THỂ CHẾ TỔ CHỨC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN

Trưởng Bộ môn: Ths. Bùi Kim Đồng

Email: buikimdong.casrad@gmail.com

Tổng số cán bộ: 12

 
BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE