Đăng nhập hệ thống


Tư vấn/ thực hiện các dự án quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý

Quản lý và phát triển CDĐL giúp phát triển bền vững sản phẩm đã được bảo hộ; tăng cường khả năng tiếp cận thị trường; nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh và sở hữu trí tuệ.

 

Tư vấn xây dựng nhãn hiệu tập thể cho nông sản

Nhãn hiệu tập thể là nhãn hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các thành viên của tổ chức là chủ sở hữu nhãn hiệu đó với hàng hoá, dịch vụ của tổ chức, cá nhân không phải là thành viên của tổ chức đó. (Luật SHTT-2005)

 

Xây dựng chỉ dẫn địa lý cho Nông sản

Chỉ dẫn địa lý (CDĐL) là thuật ngữ chỉ ra mối quan hệ giữa giá trị đặc thù của sản phẩm/dịch vụ mang địa danh địa lý gắn liền với điều kiện tự nhiên đặc thù của khu vực, hoặc với những kỹ năng sản xuất đặc biệt mà các sản phẩm, dịch vụ cùng loại khác nằm ngoài khu vực địa lý không có được. Kinh nghiệm thế giới cho thấy vai trò quan trọng của CDĐL:

 

 

Tư vấn xây dựng và phát triển Chuỗi giá trị

Chuỗi gía trị bao gồm tất cả các khâu từ sản xuất tới tiêu dùng nhưng nhấn mạnh việc tạo ra những sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu của người tiêu dùng thay vì sản xuất những gì có thể.

 

 
BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE