Đăng nhập hệ thống


Hỗ trợ thức ăn xanh, thức ăn tinh, thuốc thú y, vác xin và hệ thống truy xuất nguồn gốc cho mô hình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Nhung hươu Sơn Quang

Hỗ trợ thức ăn xanh, thức ăn tinh, thuốc thú y, vác xin và hệ thống truy xuất nguồn gốc cho mô hình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) Nhung hươu Sơn Quang

Trong khuôn khổ dự án Xây dựng mô hình sản xuất mỗi xã một sản phẩm (OCOP) ở một số tỉnh miền Trung, ngày 18 tháng 5 năm 2020 tại xã Quang Diệm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp tổ chức hỗ trợ cho 30 hộ sản xuất nhung hươu thức ăn xanh, thức ăn tinh, thuốc thú y, vác xin và bàn giao hệ thống truy xuất nguồn gốc cho cơ sở chế biến nhung hươu Nguyễn Thị Hiền. Ngoài ra, Dự án cũng sẽ tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi hươu để đảm bảo năng suất và chất lượng sản phẩm.

Tham gia buổi hỗ trợ có đại diện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hương Sơn,  đại diện Văn phòng Nông thôn mới huyện Hương Sơn, đại diện Đảng Ủy, UBND xã Quang Diệm. 

Ảnh 1: Đại diện một số hộ nuôi hươu tham gia mô hình OCOP nhận hỗ trợ vật tư

Ảnh: Trung tâm NC và PT Hệ thống nông nghiệp bàn giao máy tính, máy in tem QR code, tài khoản phần mềm truy xuất nguồn gốc và phôi tem cho chủ thể tham gia OCOP nhung hươu Sơn Quang (cơ sở chế biến nhung hươu Nguyễn Thị Hiền)

Nguyễn Thị Diệu Linh (CASRAD)

BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE