Đăng nhập hệ thống


Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp đã tổ chức hội nghị triển khai dự án: “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Bánh đa Sở Kiện” cho sản phẩm bánh đa của thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam”

Ngày 24 tháng 02 năm 2020, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp đã tổ chức hội nghị triển khai dự án: “Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu tập thể “Bánh đa Sở Kiện” cho sản phẩm bánh đa của thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam” tại Ủy ban nhân dân thị trấn Kiện Khê. Hội nghị có sự tham dự của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam, đại diện ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm, đại diện ủy ban nhân dân thị trấn Kiện Khê, Hợp tác xã bánh đa nướng Sở Kiện và những hộ dân đang tham gia sản xuất và kinh doanh bánh đa trên địa bàn thị trấn.

            Tại hội nghị, đại diện đơn vị tư vấn thực hiện dự án: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp đã nêu các mục tiêu và những nội dung thực hiện của dự án trong 24 tháng trên địa bàn thị trấn Kiện Khê.

            Bánh đa là một sản phẩm truyền thống của thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam có gần 100 năm lịch sử phát triển làng nghề. Sản phẩm có chất lượng tốt, được người tiêu dùng đánh giá cao tuy nhiên trên thị trường đã xuất hiện rất nhiều sản phẩm giả, nhái thương hiệu bánh đa Sở Kiện ảnh hưởng rất lớn đến uy tín, thương hiệu của làng nghề và hoạt động sản xuất kinh doanh của các hộ dân Sở Kiện.

            Vì vậy, việc triển khai dự án là một hướng đi rất đúng đắn, bảo tồn làng nghề truyền thồng, bảo vệ thương hiệu, tăng thu nhập cho người dân, phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Đồng thời hướng đi này cũng cụ thể hóa mục tiêu phát triển những sản phẩm chiến lược, có lợi thế của thị trấn Kiện Khê nói riêng và huyện Thanh Liêm nói chung theo hướng “Mỗi xã – Một sản phẩm”. 

Hà Trần Mạnh Hùng (Casrad)BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE