Đăng nhập hệ thống


Đánh giá chất lượng cảm quan và lấy ý kiến khoanh vùng chỉ dẫn địa lý “na hang” cho sản phẩm chè shan tuyết của huyện na hang, tỉnh tuyên quang

Dự án Xây dựng Chỉ dẫn địa lý “Chè Shan tuyết Na Hang” cho sản phẩm chè shan tuyết của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang do Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp (CASRAD) chủ trì thực hiện trong hai năm 2020-2021. Trong khuôn khổ dự án, ngày 14 tháng 10 năm 2020 tại UBND huyện Na Hang, CASRAD phối hợp với UBND huyện Na Hang tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng cảm quan và lấy ý kiến khoanh vùng chỉ dẫn địa lý “Na Hang” cho sản phẩm chè Shan tuyết của huyện Na Hang. Tham dự Hội nghị có đại diện các Sở, ban ngành địa phương và 06 xã sản xuất chè shan tuyết trên địa bàn huyện, gồm: Thượng Giáp, Thượng Nông, Sinh Long, Hồng Thái, Sơn Phú và Khâu Tinh.

Tại Hội nghị, đơn vị tư vấn đã giới thiệu phương pháp đánh giá chất lượng cảm quan cho điểm theo tiêu chuẩn Việt Nam (TCVN 3218:2012). Các mẫu chè Shan tuyết Na Hang được đánh giá dựa trên 04 chỉ tiêu gồm: Ngoại hình, Màu nước, Mùi và Vị. Kết quả đánh giá cho thấy, các mẫu chè đều cho chất lượng tốt, có độ đồng đều cao… 

Đồng chí: Bùi Minh Hải, phó Giám đốc Sở khoa học và Công nghệ tỉnh Tuyên Quang. Đồng chí: Ma Quý Đôn, phó Chủ tịch UBND huyện Na Hang cùng các đại biểu đánh giá cảm quan chè Shan tuyết Na Hang.

Lấy ý kiến khoanh vùng bản đồ chỉ dẫn địa lý “Na Hang” cho sản phẩm chè Shan tuyết của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã đã thảo luận và thống nhất khoanh vùng sản phẩm chè Shan tuyết Na Hang làm cơ sở xây dựng Hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý “Na Hang” cho sản phẩm chè Shan tuyết của huyện Na Hang thời gian tới. Kết quả bước đầu xác định 06 xã trong vùng bảo hộ và 01 xã trong vùng tiềm năng.

Phát biểu kết luận, đồng chí Ma Quý Đôn - Phó Chủ tịch UBND huyện Na Hang, chủ trì Hội nghị yêu cầu đơn vị tư vấn: chỉnh sửa lại bản đồ trên cơ sở tiếp thu ý kiến đóng góp của các đại biểu, sắp xếp các chỉ tiêu đánh giá cảm quan vào bản mô tả tính chất/chất lượng chè Shan tuyết Na Hang cho phù hợp để hoàn thiện Hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý nộp về Cục Sở hữu trí tuệ.

Nguồn: Phòng Tư vấn và Dịch vụ Phát triển Nông nghiệp, Nông thôn.BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE