Đăng nhập hệ thống


CHUỐI VÂN NAM, VỊ NGỌT PHÙ SA SÔNG HỒNG

 

XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NHÃN HIỆU CHỨNG NHẬN MẬT ONG BÌNH LIÊU

 

Họp báo cáo tiến độ dự án: "“Phát triển nông thôn mới thông qua thiết lập mô hình các làng mẫu để nâng cao giá trị gia tăng cho tơ tằm tại Yên Bái” 

Ngày 24/5/2021, Viện khoa học Nông nghiệp Việt Nam cùng Chương trình Nông nghiệp Quốc tế Hàn Quốc (Kopia) tổ chức các cuộc họp trực tuyến báo cáo tiến độ thực hiện các dự án do Kopia tài trợ ở Việt Nam, trong đó dự án: “Phát triển nông thôn mới thông qua thiết lập mô hình các làng mẫu để nâng cao giá trị gia tăng cho tơ tằm tại Yên Bái” có sự tham gia của Trung tâm Dâu tằm tơ Trung ương (VietSERI) và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp (Casrad), địa bàn thực hiện ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

 

HỘI NGHỊ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TOÀN QUỐC NĂM 2021

Ngày 27/4/2021 Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2021 tại thành phố Đà Lạt nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước về SHTT ở Trung ương và các địa phương trong giai đoạn 2019-2020 và trao đổi, thảo luận về những định hướng trong hoạt động SHTT năm 2021 và những năm tiếp theo.

 

Tập huấn Nâng cao năng lực quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Bánh đa Sở Kiện” tại Ủy ban nhân dân thị trấn Kiện Khê,tỉnh Hà Nam

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp đã tổ chức Tập huấn Nâng cao năng lực quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Bánh đa Sở Kiện” tại Ủy ban nhân dân thị trấn Kiện Khê, tỉnh Hà Nam

 
BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE