Đăng nhập hệ thống


Công bố và trao văn bằng nhãn hiệu chứng nhận “Cá trắm đen Bình Lục”

Ngày 13 tháng 04 năm 2022 Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp phối hợp với Sở khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam, UBND huyện Bình Lục tổ chức lễ Công bố và trao văn bằng nhãn hiệu chứng nhận “Cá trắm đen Bình Lục”. Tham dự buổi lễ có ông Dương Ngọc Quỳnh – Phó giám đốc Sở Khoa học công nghệ tỉnh Hà Nam, Ông Nguyễn Xuân Đức – Phó chủ tịch UBND huyện Bình Lục, lãnh đạo phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Bình Lục, Đảng ủy, UBND xã An Nội và các hộ nuôi cá trắm đen của huyện Bình Lục.

Dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Cá trắm đen Bình Lục" cho sản phẩm cá trắm đen của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam được Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp triển khai thực hiện từ năm 2019. Sau gần 2 năm thực hiện dự án đến ngày 14/10/2021, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 79042/QĐ-SHTT về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chứng nhận Cá trắm đen Bình Lục. UBND huyện huyện Bình Lục là chủ sở hữu và là cơ quan quản lý nhãn hiệu chứng nhận này. Nhãn hiệu chứng nhận Cá trắm đen Bình Lục là công cụ pháp lý vững chắc nhằm bảo vệ quyền lợi đối với những người sản xuất, kinh doanh cá trắm đen.

 

Phát biểu tại buổi lễ, ông Dương Ngọc Quỳnh - Phó giám đốc Sở khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam nhẫn mạnh UBND huyện Bình Lục cần xây dựng hệ thống tổ chức bộ máy, các văn bản quản lý nhãn hiệu một cách hợp lý nhằm hoàn thiện, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, HTX và người dân có thể sử dụng nhãn hiệu chứng nhận một cách hiệu quả; Các hộ nuôi cá cần phải nêu cao tinh thần trách nhiệm của mình nhằm duy trì được danh tiếng, chất lượng đặc thù của sản phẩm và khẳng định vị trí của sản phẩm trên thị trường; UBND huyện Bình Lục cùng các nhà sản xuất cần thúc đẩy hình thành các chuỗi liên kết tiêu thụ cá trắm đen mang nhãn hiệu chứng nhận để đưa sản phẩm cuối cùng ra đến thị trường, đồng thời tổ chức việc tuyên truyền và quảng bá thương hiệu cho đặc sản địa phương sau khi đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ.


Ông Dương Ngọc Quỳnh – Phó giám đốc Sở khoa học và công nghệ tỉnh Hà Nam đã trao văn bằng bảo hộ nhãn hiệu chứng nhận “Cá trắm đen Bình Lục” cho UBND huyện Bình Lục.

Nguyễn Diệu Linh - CASRADBÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE