Đăng nhập hệ thống


Tập huấn Nâng cao năng lực quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Bánh đa Sở Kiện” tại Ủy ban nhân dân thị trấn Kiện Khê,tỉnh Hà Nam

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp đã tổ chức Tập huấn Nâng cao năng lực quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Bánh đa Sở Kiện” tại Ủy ban nhân dân thị trấn Kiện Khê, tỉnh Hà Nam

 

HỘI NGHỊ SỞ HỮU TRÍ TUỆ TOÀN QUỐC NĂM 2021

Ngày 27/4/2021 Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội nghị Sở hữu trí tuệ toàn quốc năm 2021 tại thành phố Đà Lạt nhằm tổng kết, đánh giá công tác quản lý nhà nước về SHTT ở Trung ương và các địa phương trong giai đoạn 2019-2020 và trao đổi, thảo luận về những định hướng trong hoạt động SHTT năm 2021 và những năm tiếp theo.

 

CHÈ SHAN TUYẾT “NA HANG” ĐƯỢC BẢO HỘ CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

Dự án Xây dựng Chỉ dẫn địa lý “Chè Shan Tuyết Na Hang” cho sản phẩm chè Shan tuyết của huyện Na Hang, tỉnh Tuyên Quang (2020-2021) do Trung tâm nghiên cứu và phát triển Hệ thống Nông nghiệp chủ trì, phòng Tư vấn Dịch vụ và Phát triển Nông nghiệp - Nông thôn thực hiện.

 

Tập huấn nâng cao năng lực về khai thác và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo chất lượng cao Bình Lục”

Trong khuôn khổ dự án: Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Gạo chất lượng cao Bình Lục" cho một số sản phẩm gạo của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam là cơ quan chủ quản dự án dự án, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp (CASRAD) đã phối hợp với Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Lục tổ chức 3 lớp tập huấn nâng cao năng lực về quản lý, khai thác và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Gạo chất lượng cao Bình Lục” cho các hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp La Sơn, An Đổ và Hòa Bình

 

Tập huấn nâng cao năng lực về khai thác và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mật ong Bình Liêu” và nhãn hiệu chứng nhận “Dầu sở Bình Liêu”

Ngày 13/4/2021, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp đã phối hợp với Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Liêu tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực về quản lý, khai thác và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Mật ong Bình Liêu” và nhãn hiệu chứng nhận “Dầu sở Bình Liêu”.

 
BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE