Đăng nhập hệ thống


Nghiệm thu nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp thành phố: Hỗ trợ Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Liên Khê” cho sản phẩm quả na, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Chiều ngày 22 tháng 6 năm 2023 Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng họp Hội đồng đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp thành phố “Hỗ trợ Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Liên Khê” cho sản phẩm quả na, xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng”. Hội đồng do PGS. TS. Đan Đức Hiệp làm chủ tịch Hội đồng, TS. Phạm Công Nghiệp là chủ nhiệm và Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp là đơn vị chủ trì thực hiện.

Nhiệm vụ đã triển khai thực hiện 4 nội dung chính: Đánh giá thực trạng sản xuất và quản lý, sử dụng NHTT “Liên Khê”; Xây dựng và vận hành thành mô hình quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Liên Khê”; Phát triển thị trường cho sản phẩm na bở Liên Khê mang NHTT; Tăng cường, nâng cao năng lực cho các tác nhân tham gia mô hình.

Nhiệm vụ đã giúp tăng lợi nhuận cho người trồng na bở Liên Khê thêm 38% nhờ tăng năng suất vườn na, tăng tỷ lệ na loại 1 (trọng lượng quả na từ 300 gram/quả), tăng giá bán na bở Liên Khê và thị trường tiêu thụ được mở rộng. Ngoài ra, quả na bở Liên Khê mang nhãn hiệu tập thể đã ngày càng khẳng định được danh tiếng và có chỗ đứng trên thị trường.

 Hội đồng đã thống nhất nghiệm thu đề tài. Tuy nhiên, Ban chủ nhiệm cần chỉnh sửa và bổ sung thêm một số nội dung theo góp ý của thành viên hội đồng.

Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ

Phạm Công Nghiệp -CASRADBÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE