Đăng nhập hệ thống


BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ CHO CÁC SẢN PHẨM, DỊCH VỤ DU LỊCH THUỘC KHU DỰ TRỮ SINH QUYỂN THẾ GIỚI CAO NGUYÊN KON HÀ NỪNG, TỈNH GIA LAI

Khu dự trữ sinh quyển Cao nguyên Kon Hà Nừng tỉnh Gia Lai đã được tổ chức UNESCO công nhận là Khu dự trữ sinh quyển thế giới tháng 9 năm 2021. Điều đó thể hiện sự ghi nhận của quốc tế đối với sự phát triển đa dạng, độc đáo về giá trị tự nhiên, sinh học, động thực vật, giá trị văn hóa của cộng đồng cũng như những nỗ lực của chính quyền và người dân trong bảo tồn đa dạng sinh học bền vững.

Trải rộng trên địa bàn 5 huyện và 1 thị xã của tỉnh Gia Lai (Kbang, Mang Yang, Đak Pơ, Đak Đoa, Chư Păh và thị xã An Khê), cao nguyên Kon Hà Nừng là địa bàn sinh sống của trên 270.000 người, chủ yếu là người dân tộc thiểu số như Bahnar, Jrai.... Đây là những cộng đồng có nền văn hóa đặc sắc, được thể hiện qua hình ảnh: Nhà rông, nhà sàn, các ngôi mộ đá, lễ hội truyền thống, trang phục, nhạc cụ, hệ thống sản xuất nông nghiệp, làng nghề tiểu thủ công nghệ và ẩm thực.

Trong Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 (Quyết định 147/QĐ-TTg ngày 22/1/2020 của Chính phủ) đã xác định một trong số những nhiệm vụ, giải pháp quan trọng cần triển khai thực hiện là: “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trong kinh doanh du lịch; Xây dựng, phát triển thương hiệu du lịch quốc gia trên cơ sở phát triển thương hiệu du lịch vùng, địa phương, doanh nghiệp và thương hiệu sản phẩm du lịch”.

Đối với tỉnh Gia Lai, Kế hoạch Phát triển du lịch giai đoạn 2021 - 2025 (Quyết định số 380/QĐ-UBND ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Gia Lai) đặt ra mục tiêu chung là: Phấn đấu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế quan trọng, đóng góp cho sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh theo hướng phát triển dịch vụ; phát huy lợi thế về tài nguyên thiên nhiên, văn hoá truyền thống và hệ sinh thái nông nghiệp để phát triển các loại hình du lịch.

Vì vậy, trong khuôn khổ Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai đề xuất và thực hiện nhiệm vụ: Đăng ký bảo hộ và quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Kon Hà Nừng – Gia Lai” cho các sản phẩm, dịch vụ du lịch thuộc khu dự trữ sinh quyển thế giới cao nguyên Kon Hà Nừng, tỉnh Gia Lai.BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE