Đăng nhập hệ thống


Tập huấn nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng cho người dân

Từ ngày 19 đến ngày 23 tháng 12 năm 2022 Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp đã phối hợp với Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ngân Sơn - tỉnh Bắc Kạn, Hội nông dân huyện Mù Cang Chải - tỉnh Yên Bái và Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình tổ chức 3 lớp tập huấn cho người dân về sản xuất nông nghiệp đảm bảo dinh dưỡng.

 

Quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "Vĩnh Bảo" cho sản phẩm thuốc lào của huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng

Chiều ngày 04/4/2023, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp đã phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Bảo tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện công cụ quản lý và chỉ dẫn địa lý “Vĩnh Bảo” cho sản phẩm thuốc lào của huyện Vĩnh bảo, thành phố Hải Phòng .

 

Công bố và trao văn bằng nhãn hiệu chứng nhận “Cá trắm đen Bình Lục”

 

Hội nghị triển khai dự án: “Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Liên Khê” cho sản phẩm quả na xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng”

 

Nghiệm thu dự án khoa học cấp thành phố “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh” cho sản phẩm nước khoáng của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”

 
BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE