Đăng nhập hệ thống


Sổ tay sử dụng NHTT trứng vịt Chấn Hưng -Hải Phòng

Nhà xuất bản
Số trang 26
Ngôn ngữ
Tóm tắt

Cuốn Sổ tay này cung cấp thông tin cơ bản về Nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Chấn Hưng”, về sản phẩm mang nhãn hiệu. Đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp chăn nuôi vịt trứng trong vùng các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm và sử dụng nhãn hiệu

DownLoad
Nhà xuất bản
Số trang 293
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tóm tắt

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Cuốn kỷ yếu"30 năm xây dựng và phát triển với góc nhìn đa chiều trong phát triển Nông nghiệp nông thôn" của Trung tâm NC và PT Hệ thống Nông nghiệp tổng hợp một số kết quả nghiên cứu và phát triển chính của Trung tâm giai đoạn 2014-2019 và cung cấp những cơ sở lý luận và những bài học kinh nghiệm thực tiễn về các lĩnh vực mà Trung tâm đã nghiên cứu trong những năm qua

DownLoad

SỔ TAY QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT CHỈ DẪN ĐỊA LÝ "HẠT TIÊU QUẢNG TRỊ"

Nhà xuất bản
Số trang 24
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tóm tắt

Với danh tiếng và chất lượng đặc thù, sản phẩm tiêu hạt Quảng trị đã được Cục SHTT, Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận Chỉ dẫn địa lý năm 2014, sửa đổi bổ sung sản phẩm bảo hộ và khu vực địa lý năm 2018. Cùng với đó UBND tỉnh Quảng trị đã ban hành các quy chế quản lý và sử dụng CDĐL cho sản phẩm "Hạt tiêu Quảng trị" theo quyết định số 1658/QĐ-UBND ngày 23/7/2018 nhằm quản lý chất lượng hạt tiêu, truy xuất nguồn gốc, nhãn hàng hóa sản phẩm mang chỉ đẫn địa lý "Hạt tiêu quảng trị". Cuốn sổ tay này nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về chỉ dẫn địa lý "Hạt tiêu quảng trị" và quy định quản lý và kiểm soát chỉ dẫn địa lý đến các doanh nghiệp, Hội và các cơ quan liên quan.

DownLoad

SỔ TAY HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ "HẠT TIÊU QUẢNG TRỊ"

Nhà xuất bản
Số trang 24
Ngôn ngữ Tiếng Việt
Tóm tắt

Trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ chỉ dẫn địa lý ở Việt nam" do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ, sản phẩm hạt tiêu Quảng trị có chất lượng đặc thù về vị cay và mùi thơm đã được Cục sở hữu trí tuệ - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý số 00045 theo quyết định số 3875/QĐ-SHTT ngày 28/10/2014. Để duy trì chất lượng, nâng cao danh tiếng và uy tín của sản phẩm "Hạt tiêu Quảng trị" trên thị trường, người sản xuất và kinh doanh sản phẩm hạt tiêu mang chỉ dẫn địa lý phải tuân thủ những quy định kỹ thuật chung. Cuốn sổ tay này được xây dựng trên cơ sơ kết hợp các kiến thức bản địa về trồng, chế biến hạt tiêu tại Quảng trị và các kỹ thuật sx hồ tiêu đang áp dụng tại Việt nam. Mục đích của tài liệu này nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về kỹ thuật sx và chế biến sp "Hạt tiêu quảng trị" đến người sản xuất và kinh doan sản phẩm tại khu vực địa lý "Hạt tiêu quảng trị"DownLoad

AN TOÀN THỰC PHẨM NÔNG SẢN

Nhà xuất bản Nhà xuất bản Nông Nghiệp
Số trang 57
Ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Tóm tắt

Trong cuốn sách này, chúng tôi tập trung trình bày những hiểu biết chung và một số nhận định, phân tích về vấn đề ATTP nông sản tại Việt nam. Cuốn sách được chia thành hai phần chính. Trong phần thứ nhất, chúng tôi trình bày về thị trường, và về ATTP cho cácnông sản là rau, thịt và rau thịt lên men như dưa chua, nem chua.Đây là những thực phẩm quen thuộc của người Việt,thường xuyên bị phát hiện trong nhóm thực phẩm bẩn. Phần thứ hai đượcdành để giới thiệu các quy trình, tiêu chuẩn và chính sách ATTP được Nhà nước xây dựng và đang sử dụng để quản lý nông sản. Trong mỗi phần, chúng tôi cố gắng phân tích vấn đề dưới góc độ khoa học, nghĩa là trình bày trên cơ sở các quan sát khách quan, độc lập với tư cách người tiêu dùng hay người làm chính sách. Một số chương được kết thúc bằng các kiến nghị, là các kiến nghị riêng của chúng tôi với tư cách chuyên gia.

DownLoad
BÌNH LUẬN