Đăng nhập hệ thống


Phát triển chuỗi giá trị nông sản thực phẩm an toàn bền vững ở Việt nam

Cuốn sách này giới thiệu kết quả nghiên cứu thuộc đề tài của Bộ Nông nghiệp và PTNT "Nghiên cứu xây dựng mô hình quản lý và chính sách phát triển bền vững chuỗi nông sản thực phẩm an toàn" thực hiện trong giai đoạn 2017-2019

 

Sổ tay sử dụng NHTT trứng vịt Chấn Hưng -Hải Phòng

Cuốn Sổ tay này cung cấp thông tin cơ bản về Nhãn hiệu tập thể “Trứng vịt Chấn Hưng”, về sản phẩm mang nhãn hiệu. Đồng thời hướng dẫn các hộ gia đình, tổ hợp tác, hợp tác xã, doanh nghiệp chăn nuôi vịt trứng trong vùng các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm và sử dụng nhãn hiệu

 

Sổ tay sử dụng NHTT cá thu phơi một nắng Đồ Sơn Hải phòng

Cuốn tài liệu này cung cấp thông tin cơ bản về sản phẩm mang nhãn hiệu, đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân sản xuất và kinh doanh cá thu phơi một nắng các quy định về quản lý chất lượng sản phẩm và sử dụng nhãn hiệu.

 

Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập, Cuốn kỷ yếu"30 năm xây dựng và phát triển với góc nhìn đa chiều trong phát triển Nông nghiệp nông thôn" của Trung tâm NC và PT Hệ thống Nông nghiệp tổng hợp một số kết quả nghiên cứu và phát triển chính của Trung tâm giai đoạn 2014-2019 và cung cấp những cơ sở lý luận và những bài học kinh nghiệm thực tiễn về các lĩnh vực mà Trung tâm đã nghiên cứu trong những năm qua

 

SỔ TAY HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT SẢN XUẤT VÀ CHẾ BIẾN CHỈ DẪN ĐỊA LÝ "HẠT TIÊU QUẢNG TRỊ"

Trong khuôn khổ dự án "Hỗ trợ chỉ dẫn địa lý ở Việt nam" do Cơ quan phát triển Pháp (AFD) tài trợ, sản phẩm hạt tiêu Quảng trị có chất lượng đặc thù về vị cay và mùi thơm đã được Cục sở hữu trí tuệ - Bộ KHCN cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý số 00045 theo quyết định số 3875/QĐ-SHTT ngày 28/10/2014. Để duy trì chất lượng, nâng cao danh tiếng và uy tín của sản phẩm "Hạt tiêu Quảng trị" trên thị trường, người sản xuất và kinh doanh sản phẩm hạt tiêu mang chỉ dẫn địa lý phải tuân thủ những quy định kỹ thuật chung. Cuốn sổ tay này được xây dựng trên cơ sơ kết hợp các kiến thức bản địa về trồng, chế biến hạt tiêu tại Quảng trị và các kỹ thuật sx hồ tiêu đang áp dụng tại Việt nam. Mục đích của tài liệu này nhằm cung cấp những thông tin cơ bản về kỹ thuật sx và chế biến sp "Hạt tiêu quảng trị" đến người sản xuất và kinh doan sản phẩm tại khu vực địa lý "Hạt tiêu quảng trị" 
BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE