Đăng nhập hệ thống


ĐỀ TÀI - DỰ ÁN

Cơ quan chủ quản: Sở KHCN tỉnh Hà Giang

Thời gian thực hiện: 2019 - 2020

Chủ nhiệm đề tài: Ths. Hoàng Hữu Nội

Nhà tài trợ: Tổng Cục phát triển Nông thôn Hàn quốc (Mạng lưới sáng kiến hợp tác nông nghiệp và lương thực Châu Á (AFACI)

Cơ quan chủ quản: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

Chủ dự án: Trung tầm NC và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp

Thời gian thực hiện: 2021-2024

Chuỗi gía trị bao gồm tất cả các khâu từ sản xuất tới tiêu dùng nhưng nhấn mạnh việc tạo ra những sản phẩm dịch vụ theo nhu cầu của người tiêu dùng thay vì sản xuất những gì có thể.

 

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Hội nghị Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp nhiệm kỳ 2023-2025

Thực hiện kế hoạch số 26/KH-VCLT-CĐ ngày 25/12/2023 của Công đoàn Viện CLT và CTP v/v tổ chức ĐH Đại biểu Công đoàn Viện CLT lần thứ IV nhiệm kỳ 2023-2028, Ngày 22/03/2023, Trung tâm NC và PT Hệ thống Nông nghiệp đã tổ chức Hội nghị Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2025.

VIDEOS
THÔNG BÁO
ĐỐI TÁC
LIÊN KẾT WEBSITE
THƯ VIỆN HÌNH ẢNH