Đăng nhập

26 / 3 / 2023 Admin

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp (CASRAD) được thành lập năm 2006, thuộc Viện Cây Lương thực và Cây thực phẩm (FCRI) – một viện thành viên của Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam (VAAS).

Trung tâm là một đơn vị khoa học chuyên nghiên cứu và phát triển các hệ thống nông nghiệp bền vững ở các vùng sinh thái khác nhau. Trung tâm có chức năng nghiên cứu và phát triển, tư vấn, hợp tác và đào tạo...

Năm thành lập

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp được thành lập theo quyết định số 687 QĐ/KHNN-TCCB ngày 14/7/2008 của Giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt nam trên cơ sở của Bộ môn Hệ thống Nông nghiệp được thành lập năm 1989 thuộc Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Việt nam.

Giấy phép đăng ký hoạt động Khoa học công nghệ: 225/ĐK-KH&CN

- Trụ sở chính: Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Tri, Hà Nội

- Điện thoại: (04) 33 650 793;                   Fax: (04) 33 650 862

- Email: hethongnn@gmail.com,                   Website: www.casrad.org.vn

LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

Giám đốc: Trịnh Văn Tuấn

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh nghiên cứu: nghiên cứu viên cao cấp

Email: tvntuan@gmail.com

Phó Giám đốc: Hoàng Xuân Trường

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh nghiên cứu: nghiên cứu viên chính

Email: hoangxuantruongvn@gmail.com

Phó Giám đốc: Phạm Thị Hạnh Thơ

Học vị: Tiến sỹ

Chức danh nghiên cứu: nghiên cứu viên

Email: thoduypham@yahoo.com

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng:

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống nông nghiệp là đơn vị sự nghiệp khoa học công lập trực thuộc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, có chức năng nghiên cứu liên ngành nhằm phát triển hệ thống sản xuất nông nghiệp, các ngành hàng/chuỗi giá trị nông sản bền vững tại các vùng sinh thái. Tư vấn, hợp tác và tham gia đào tạo với các tổ chức và cá nhân trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, các ngành hàng nông sản thực phẩm và phát triển vùng nông thôn.

Trung tâm được Nhà nước cấp kinh phí hoạt động, được sử dụng con dấu và mở tài khoản riêng tại Kho bạc và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu mô hình tổ chức quản lý và quá trình biến đổi các hoạt động của các tổ chức và cá nhân, trong sản xuất nông nghiệp, trong các ngành hàng/chuỗi giá trị nông sản thực phẩm, hoat động phi nông nghiệp và các vùng sinh thái, địa phương ở nông thôn nhằm đề xuất giải pháp khắc phục.

2. Nghiên cứu kinh tế nông nghiệp, điều kiện thể chế để ứng dụng khoa học công nghệ và phát triển bền vững các ngành hàng/chuỗi giá trị nông sản chính phục vụ mục tiêu nghiên cứu và phát triển của Viện khoa học nông nghiệp Việt nam.

3. Xây dựng và phổ biến các khái niệm, công cụ quản lý và phương pháp để nghiên cứu và đánh giá các quá trình đổi mới trong sản xuất nông nghiệp, ngành hàng/chuỗi giá trị và vùng nông thôn, các chính sách công và định hướng các hoạt động phát triển theo hướng bền vững.

4. Tư vấn phát triển nông nghiệp, nông thôn và chuyển giao các tiến bộ về thể chế, tổ chức và quản lý cho các tổ chức và cá nhân trong nông nghiệp và nông thôn.

5. Tham gia đào tạo đại học, sau đại học và đào tạo nghề.

6. Là đầu mối liên kết các đơn vị nghiên cứu về hệ thống nông nghiệp và kinh tế xã hội ở các Viện thuộc Viện khoa học Nông nghiệp Việt nam.

7. Thực hiện hợp tác quốc tế, hợp tác với các tổ chức và cá nhân trong nước về lĩnh vực nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp, kinh tế xã hội nông thôn, chuyển giao công nghệ, hợp tác chuyên gia và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, phát triển nông thôn theo quy định hiện hành.

8. Tư vấn các dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do giám đốc Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam giao và các cơ quan, tổ chức khác đặt hàng.

10. Quản lý, sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực, kinh phí, tài sản được giao đúng quy định của pháp luật.

Cơ cấu tổ chức 

BAN GIÁM ĐỐC

CÁC PHÒNG

Phòng quản lý tổng hợp

Phòng Tư vấn, dịch vụ Phát triển Nông nghiệp Nông thôn


 

BỘ MÔN

BM thể chể và tổ chức sản xuất

BM Kinh tế và Ngành hàng Nông sản

BM Tổ chức Nông dân và Khuyến nông KTXH

Bình luận

VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐỐI TÁC

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 157
  • Hôm nay: 202
  • Tổng lượt truy cập: 44118 0

HÌNH ẢNH