Đăng nhập

6 / 2 / 2023 Admin

BỘ MÔN TỔ CHỨC NÔNG DÂN & KHUYẾN NÔNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Phó Trưởng Bộ môn: TS. Phạm Công Nghiệp

Email: pc_nghiep@yahoo.com

Tổng số cán bộ: 06

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng:

Nghiên cứu cơ sở lý luận, xây dựng và phổ biến/chuyển giao các phương pháp về tổ chức nông dân và khuyến nông kinh tế xã hội phù hợp với nhu cầu và trình độ của nông dân, của các cán bộ và tình hình kinh tế xã hội của mỗi địa phương trong thời kỳ hội nhập và phát triển tam nông.

Nhiệm vụ:

Nghiên cứu các thực hành và các dự án của các hộ nông dân, các tổ chức nông dân, và các yếu tố quyết định.

Nghiên cứu các phương thức của hành động tập thể nông dân và của các tác nhân khác trong chuỗi giá trị.

Nghiên cứu điều kiện xuất hiện và công cụ trợ giúp các quá trình đổi mới  kết hợp kỹ thuật, tổ chức, thể chế.

Nghiên cứu quá trình mở rộng áp dụng các thực hành tiến bộ trên quan điểm kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển hài hòa địa phương.

Xây dựng, phổ biến và chuyển giao phương pháp và công cụ tiến bộ về tổ chức nông dân và khuyến nông kinh tế xã hội.

Tổ chức các khóa đào tạo, các hội nghị, hội thảo và tư vấn cho các tỉnh, các chương trình dự án về thành lập và phát triển bền vững các loại hình tổ chức nông dân  như: nhóm sở thích/tổ hợp tác, HTX, hiệp hội… gắn kết với thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm ô nhiễm môi trường.

Tham gia đào tạo đại học và đạo tạo nghề với các trường, các viện, các trung tâm dạy nghề và các tỉnh có nhu cầu, hướng dẫn các sinh viên, học viên thực tập.

Tham gia xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hàng năm của Trung tâm khuyến nông quốc gia.

Bình luận

VIDEO

LIÊN KẾT WEBSITE

ĐỐI TÁC

THỐNG KÊ

  • Đang truy cập: 78
  • Hôm nay: 394
  • Tổng lượt truy cập: 42633 2

HÌNH ẢNH