Đăng nhập hệ thống


Hội nghị triển khai chương trình OCOP  tỉnh Quảng Trị năm 2019

Ngày 11/7/2019, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình OCOP năm 2019. Tham gia hội nghị, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp trình bày tóm tắt mục tiêu, yêu cầu và nội dung thực hiện chu trình OCOP

Chương trình mỗi xã một sản phẩm (tên tiếng Anh viết tắt là OCOP) giai đoạn 2018-2020 đã được phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu của Chương trình nhằm phát triển sản xuất, kinh doanh các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí “Kinh tế và tổ chức sản xuất” về xã nông thôn mới. Hiện nay, phát triển sản phẩm OCOP là một trong 3 trục sản phẩm trong chương trình tái cơ cấu chung của ngành nông nghiệp, bên cạnh 2 trục sản phẩm cấp quốc gia và cấp tỉnh.

Để triển khai thực hiện Quyết định 490/QĐ-TTg, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị đã ban hành kế hoạch 4565/KH-UBND ngày 17/10/2018 phê duyệt Chương trình OCOP tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2018 – 2020. Theo kế hoạch này, nhiều sản phẩm đặc trưng, có thế mạnh của tỉnh được lựa chọn để phát triển thành sản phẩm OCOP như: gạo chất lượng cao, hồ tiêu, cà phê, cao dược liệu, tinh dầu thiên nhiên, tinh bột nghệ, ném, cá hấp, nước mắm, tôm…

Ngày 11/7/2019, Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị đã tổ chức hội nghị triển khai Chương trình OCOP năm 2019. Tham gia hội nghị, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp trình bày tóm tắt mục tiêu, yêu cầu và nội dung thực hiện chu trình OCOP. Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp với Chi cục tiếp tục hướng dẫn, tư vấn cho các chủ thể sản xuất triển khai các nội dung khác trong chu trình OCOP như: Lựa chọn ý tưởng sản phẩm, thẩm định phương án kinh doanh, triển khai kế hoạch kinh doanh và chuẩn bị hồ sơ đánh giá xếp hạng sản phẩm cấp huyện, tỉnh. Bên cạnh đó, Trung tâm cũng sẽ tổ chức tập huấn tăng cường năng lực thực hiện Chương trình OCOP cho cán bộ cấp tỉnh, huyện, xã và các chủ thể sản xuất các sản phẩm được lựa chọn tham gia. 

Vũ Văn Đoàn

Phó trưởng Bộ môn Kinh tế Nông nghiệp và Chuỗi giá trị nông sảnBÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE