Đăng nhập hệ thống


HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ

Ngày 8/3/2019, BCH công đoàn TT cùng với BGĐ Trung tâm tổ chức du xuân đầu năm tại Chùa Tam Chúc Hà Nam,thăm mộ nhà văn Nam Cao và nơi ở của Nhà văn. Tại đây, các cán bộ TT cũng được nghe và hiểu rõ hơn về cuộc sống cũng như sự nghiệp sáng tác của Ông

    Ngày 8/3/2019, BCH công đoàn TT cùng với BGĐ Trung tâm tổ chức du xuân đầu năm tại Chùa Tam Chúc Hà Nam,thăm mộ nhà văn Nam Cao và nơi ở của Nhà văn. Tại đây, các cán bộ TT cũng được nghe và hiểu rõ hơn về cuộc sống cũng như sự nghiệp sáng tác của Ông

     Ngày 26/03/2019, Đoàn TN Viện cây lương thực tổ chức Hội thao chào mừng ngày thành lập đoàn TNCS HCM, đoàn thanh niên Trung tâm Hệ thống nông nghiệp tham gia đá bóng giao hữu với VIện trên tinh thàn vui khỏe để làm việc. Đây là hoạt động bổ ích nhằm khích lệ động viên tinh thần cán bộ trong Trung tâm
BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE