Đăng nhập hệ thống


Xây dựng và quản lý NHTT "Phúc Thọ" cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn của Huyện Phúc Thọ , TP Hà nội

Cơ quan chủ quản: Sở KHCN Thành phố Hà Nội

Chủ nhiệm dự án: Ths. Hà Trần Mạnh Hùng

Thời gian thực hiện: 2020-2021

Kinh phí: 840.000.000 VNĐ

Tên dự án: Xây dựng và quản lý NHTT "Phúc Thọ" cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn của Huyện Phúc Thọ , TP Hà nội

Cơ quan chủ quản: Sở KHCN Thành phố Hà Nội

Chủ nhiệm dự án: Ths. Hà Trần Mạnh Hùng

Thời gian thực hiện: 2020-2021

Kinh phí: 840.000.000 VNĐ
BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE