Đăng nhập hệ thống


Hội nghị triển khai dự án: “Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Liên Khê” cho sản phẩm quả na xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng”

Ngày 17 tháng 3 năm 2022, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp đã tổ chức hội nghị triển khai dự án: “Hỗ trợ quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể “Liên Khê” cho sản phẩm quả na xã Liên Khê, huyện Thuỷ Nguyên, thành phố Hải Phòng” tại Uỷ ban nhân dân xã Liên Khê. Hội Nghị có sự tham dự của Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ thành phố Hải Phòng,đại diện Hội nông dân Thành phố Hải Phòng, Hội nông dân huyện Thuỷ Nguyên, Đảng ủy, UBND xã Liên Khê, Hợp tác xã na bở Liên Khê và những hộ nông dân tham gia sản xuất và kinh doanh na trên địa bàn xã Liên Khê.

Ảnh toàn cảnh hội nghị

Mục tiêu của dự án là phát triển bền vững sản xuất và chuỗi giá trị na bở của xã Liên Khê, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng qua việc quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu tập thể (NHTT) “Liên Khê” cho sản phẩm quả na bở sau khi được bảo hộ và từ đó nâng cao danh tiếng, giá trị và khả năng cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường, tăng thu nhập, tạo việc làm cho người sản xuất. 

Dự án sẽ hỗ trợ xây dựng và vận hành mô hình quản lý, khai thác và phát triển NHTT “Liên Khê” một cách hiệu quả và bền vững, xây dựng công cụ quản lý và sử dụng NHTT “Liên Khê”, hỗ trợ kho bảo quản lạnh để kéo dài thời gian chín của quả sau thu hoạch, phát triển thị trường cho sản phẩm na bở Liên Khê mang nhãn hiệu tập thể và tăng cường năng lực cho người sản xuất.

Lê Tiến Vỹ - CASRADBÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE