Đăng nhập hệ thống


Nghiệm thu dự án khoa học cấp thành phố “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh” cho sản phẩm nước khoáng của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”

Chiều ngày 18/12/2021, tại Hội trường UBND thành phố Cẩm Phả, Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ thành phố Cẩm Phả đã tiến hành họp xét, đánh giá nghiệm thu dự án “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh” cho sản phẩm nước khoáng của thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”. Ông Phạm Văn Kính – Phó chủ tịch UBND thành phố Cẩm Phả làm chủ tịch Hội đồng.

Tiến sĩ Phạm Công Nghiệp - Chủ nhiệm dự án báo cáo kết quả nghiên cứu tại Hội đồng nghiệm thu

Dự án do Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp chủ trì, tiến sĩ Phạm Công Nghiệp làm chủ nhiệm. Sau 02 năm triển khai thực hiện, nhóm nghiên cứu đã xây dựng và đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận “Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh” tại Cục Sở hữu trí tuệ, xây dựng và vận hành mô hình quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh”. UBND thành phố Cẩm Phả đã cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Nước khoáng thiên nhiên Quang Hanh” cho 3 công ty Công ty cổ phần khoáng Quang Hanh; Công ty cổ phần nước khoáng Quảng Ninh; Công ty TNHH một thành viên Nước khoáng Công đoàn Quang Hanh.

Tại buổi nghiệm thu, các thành viên của Hội đồng đánh giá cao kết quả đạt được của dự án và hội đồng nhất trí nghiệm thu dự án.

Phạm Công Nghiệp  - CASRADBÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE