Đăng nhập hệ thống


Tập huấn Nâng cao năng lực quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Bánh đa Sở Kiện” tại Ủy ban nhân dân thị trấn Kiện Khê,tỉnh Hà Nam

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp đã tổ chức Tập huấn Nâng cao năng lực quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Bánh đa Sở Kiện” tại Ủy ban nhân dân thị trấn Kiện Khê, tỉnh Hà Nam

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp đã tổ chức Tập huấn Nâng cao năng lực quản lý và sử dụng nhãn hiệu tập thể “Bánh đa Sở Kiện” tại Ủy ban nhân dân thị trấn Kiện Khê. Lớp tập huấn có sự tham dự của đại diện Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Nam, đại diện ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm, đại diện ủy ban nhân dân thị trấn Kiện Khê, Báo Thông tấn xã Việt Nam, Hợp tác xã bánh đa nướng Sở Kiện và những hộ dân đang tham gia sản xuất và kinh doanh bánh đa trên địa bàn thị trấn.

A picture containing ceiling, indoor, people, person

Description automatically generated

            Tại lớp tập huấn, đại diện đơn vị tư vấn thực hiện dự án: Trung tâm Nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp đã trao đổi các nội dung về Sở hữu trí tuệ và nhãn hiệu tập thể cho các thành viên HTX bánh đa nướng Sở Kiện, các hộ sản xuất và kinh doanh sản phẩm bánh đa trên địa bàn thị trấn Kiện Khê, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bản tin về lớp tập huấn đã được phát sóng trên kênh Truyền hình Thông tấn xã Việt Nam, chi tiết tại link sau: http://banhdasokien.com.vn/video.ht

Hà Trần Mạnh Hùng - CASRADBÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE