Đăng nhập hệ thống


Đại hội thành lập Hội sản xuất và kinh doanh cá trắm đen Bình Lục, nhiệm kỳ 2021-2025

Đại hội thành lập Hội sản xuất và kinh doanh cá trắm đen Bình Lục, nhiệm kỳ 2021-2025

Trong khuôn khổ dự án Xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận "Cá trắm đen Bình Lục" cho sản phẩm cá trắm đen của huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam do Trung tâm nghiên cứu và phát triển hệ thống nông nghiệp thực hiện đã tư vấn, hỗ trợ quá trình xây dựng và thành lập Hội sản xuất và kinh doanh cá trắm đen Bình Lục. Sau gần 1 năm vận động hội viên và hoàn thiện thủ tục, đến ngày 27/1/2021 UBND tỉnh Hà Nam đã ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội sản xuất và kinh doanh cá trắm đen Bình Lục.

Sáng ngày 02 tháng 04 năm 2021, tại Hội trường ủy ban nhân dân xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam Đại hội thành lập Hội sản xuất và kinh doanh cá trắm đen Bình Lục, nhiệm kỳ 2021-2025 đã diễn ra. Về dự Đại hội có đại diện Sở KH và CN tỉnh Hà Nam, Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống Nông nghiệp, đại diện Phòng NN và PTNT huyện Bình Lục, Phòng Nội vụ, Hội nông dân huyện, đại diện Đảng ủy, UBND, HĐND, MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội của 4 xã: An Nội, Hưng Công, An Ninh và thị trấn Bình Mỹ cùng 20 hội viên của Hội.

Đại hội đã thông qua điều lệ và Phương án hoạt động của Hội, cũng như tiến hành bầu Ban chấp hành gồm 05 ông bà và Ban kiểm tra gồm 02 ông bà. Kết quả Lê Văn Thuận được bầu làm chủ tịch Hội, nhiệm kỳ 2021-2025.

Về dự đại hội đồng chí Đỗ Thế Trọng, Trưởng phòng NN và PTNT huyện Bình Lục đã phát biểu, chỉ đạo Đại hội. Đồng chí nêu rõ tầm quan trọng của việc ra đời Hội sản xuất và kinh doanh cá trắm đen Bình Lục không chỉ có ý nghĩa với lĩnh vực sản xuất cá trắm đen mà còn đóng góp quan trọng cho ngành thủy sản cũng như đóng góp vào sự phát triển kinh tế-xã hội chung, vào phong trào xây dựng NTM của địa phương. Đồng chí cũng tin tưởng rằng với Ban chấp hành và Ban kiểm tra được bầu tại Đại hội, cùng sự đoàn kết của các hội viên sẽ thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội, sớm đưa con cá trắm đen trở thành con mang lại hiệu quả kinh tế cao và bền vững.

Ban chấp hành và Ban kiểm tra của Hội

Ông Đỗ Thế Trọng – Phát biểu chỉ đạo Đại hội


Phạm Công Nghiệp và Nguyễn Thị Diệu Linh (CASRAD)BÌNH LUẬN
THÔNG BÁO
LỊCH
LIÊN KẾT WEBSITE