Đăng nhập hệ thống


KHOA HỌC PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VN

Nhà xuất bản TNMT và bản đồ VN
Số trang 57
Ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Tóm tắt

Tạp chí Khoa học của Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam GPXB: 292/GP-BTTTT xuất bản theo quý liên hệ: HoiKHPTNTVN@gmail.com Liên hệ quảng cáo: Lamgiang@gmail.com - đt: 0913049280 - 0913703266

DownLoad

HỖ TRỢ TỔ CHỨC SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP MIỀN BẮC VIỆT NAM

Nhà xuất bản NXB nông nghiệp, năm 2000
Số trang 57
Ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Tóm tắt

Đây là cuốn sách kỷ yếu hội thảo triển khai do dự án FAC tài trợ tổ chức tại Hà Nội tháng 10/1999. VASI - GRET là cơ quan hợp tác biên soạn sách này cùng với sự hỗ trợ của Bộ Ngoại giao Pháp.

DownLoad

CHUỖI GIÁ TRỊ VÌ NGƯỜI NGHÈO

Nhà xuất bản Agricultural Development International, năm 2008
Số trang 57
Ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Tóm tắt

Đây là phiên bản thứ 3 của cuốn sách sau khi đã xuất bản phiên bản 1 từ năm 2005. Cuốn sách được hình thành với sự đóng góp của các cộng tác viên thuộc các tổ chức, dự án quốc tế như DFID (cơ quan phát triển quốc tế, Anh), GTZ-SME, ILO-PRISED và các cộng sự khác từ nhiều nước trên thế giới.

DownLoad

ATLAS VÙNG BẮC HƯNG HẢI (VIỆT NAM) https://reco-vn.com/ 

Nhà xuất bản NXB nông nghiệp, năm 2001
Số trang 57
Ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
Tóm tắt

Cuốn sách giới thiệu về vùng thuỷ nông Bắc Hưng Hải: Hệ thống tưới tiêu phục vụ nông nghiệp miền Bắc và các chính sách của nhà nước trong việc điều tiết thuỷ nông. Cuốn sách được xuất bản trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu dự án INCO-DC 1994-1998 và tài trợ bởi cộng đồng Châu Âu.

DownLoad
BÌNH LUẬN