Trạm chuyển giao

Trạm chuyển giao

TRẠM TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO NÔNG NGHIỆP, NÔNG THÔN TIỀN TRUNG – HẢI DƯƠNG

Trạm trưởng:

Email:

Phó Trạm trưởng:

Email:

Tổng số cán bộ:

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng:

Quan trắc sự biến đổi của hệ thống nông nghiệp Vùng ĐBSH, tư vấn đào tạo nghề và các kỹ năng quản lý tổ chức nông dân nhằm ứng dụng các kết quả nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu và phát triển Hệ thống nông nghiệp.

Nhiệm vụ:

-         Theo dõi theo thời gian các diễn biến của Hệ thống nông nghiệp dưới sự thay đổi của môi trường kinh tế xã hội tại địa phương.

-         Nghiên cứu thử nghiệm các phương pháp trợ giúp xây dựng các tổ chức nông dân và các thể chế nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tham gia vào thị trường có hiệu quả.

-         Xây dựng các mô hình tổ chức nông dân và các thử nghiệm về thể chế thị trường. Đưa các nội dung này vào kết hợp với các hoạt động khuyến nông.

-         Tham gia nghiên cứu xây dựng chính sách nông nghiệp và chính sách thị trường nông sản địa phương và vùng.

-         Đào tạo cán bộ nghiên cứu về thể chế thị trường, đào tạo cán bộ khuyến nông địa phương và lãnh đạo nông dân.

-         Trao đổi và hợp tác quốc tế về nghiên cứu và đào tạo liên quan tới các lĩnh vực trên tại địa phương.

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

HỌC VỊ

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

HỒ SƠ KH

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 • Nông sản

   • 1 Chuối ngự Đại Hoàng
   • 2 Hồng không hạt
   • 3 Vải thiều thanh hà
   • Bò H'mông Cao Bằng
   • Bưởi Luận Văn
   • Rau trái vụ Mộc Châu
   
 • đối tác

  •  
   
 • liên kết website

  •  
   
 • thống kê

  • Đang truy cập: 28

   Hôm nay: 2469

   Tổng lượt truy cập: 1596215

  •