Publications - Library

Publications - Library

 • An toàn thực phẩm nông sản
  Tác giả PHẠM HẢI VŨ - AGROSUP DIJON – UMR CESAER, ĐÀO THẾ ANH - CASRAD
  Nhà xuất bản Nhà xuất bản Nông Nghiệp
  Số trang 57 trang
  Ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
  Tóm tắt

  Trong cuốn sách này, chúng tôi tập trung trình bày những hiểu biết chung và một số nhận định, phân tích về vấn đề ATTP nông sản tại Việt nam. Cuốn sách được chia thành hai phần chính. Trong phần thứ nhất, chúng tôi trình bày về thị trường, và về ATTP cho cácnông sản là rau, thịt và rau thịt lên men như dưa chua, nem chua.Đây là những thực phẩm quen thuộc của người Việt,thường xuyên bị phát hiện trong nhóm thực phẩm bẩn. Phần thứ hai đượcdành để giới thiệu các quy trình, tiêu chuẩn và chính sách ATTP được Nhà nước xây dựng và đang sử dụng để quản lý nông sản. Trong mỗi phần, chúng tôi cố gắng phân tích vấn đề dưới góc độ khoa học, nghĩa là trình bày trên cơ sở các quan sát khách quan, độc lập với tư cách người tiêu dùng hay người làm chính sách. Một số chương được kết thúc bằng các kiến nghị, là các kiến nghị riêng của chúng tôi với tư cách chuyên gia.

   
 • khoa học phát triển nông thôn VN
  Tác giả nhiều tác giả
  Nhà xuất bản TNMT và bản đồ VN
  Số trang 57 trang
  Ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
  Tóm tắt

  Tạp chí Khoa học của Hội Khoa học Phát triển Nông thôn Việt Nam GPXB: 292/GP-BTTTT xuất bản theo quý liên hệ: HoiKHPTNTVN@gmail.com Liên hệ quảng cáo: Lamgiang@gmail.com - đt: 0913049280 - 0913703266

   
 • Hệ thống nông nghiệp lưu vực Sông Hồng
  Tác giả Tác giả: Pascal Bergeret - Đào Thế Tuấn
  Nhà xuất bản NXB nông nghiệp, năm 1994
  Số trang 57 trang
  Ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
  Tóm tắt

   
 • Kỷ yếu 20 năm nghiên cứu và phát triển Hệ thống nông nghiệp
  Tác giả Đào Thế Tuấn, Đào Thế Anh, Trịnh Văn Tuấn và tập thể cán bộ Trung tâm HTNN
  Nhà xuất bản Nhà XB Lao động - Xã hội, 2009
  Số trang 57 trang
  Ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
  Tóm tắt

  Cuốn kỷ yếu tập hợp các bài viết khoa học tiêu biểu của tập thể cán bộ Trung tâm Hệ thống nông nghiệp. Các bài viết này mô tả quá trình và kết quả nghiên cứu đại diện cho một số chủ đề nghiên cứu trọng tâm của Trung tâm. Đây là sản phẩm khoa học chào mừng lễ kỷ niệm 20 năm nghiên cứu và phát triển ngành Hệ thống nông nghiệp (1989-2009).

   
 • Nông nghiệp gia đình và quản lý tài nguyên ở địa phương trong lưu vực sông Hồng
  Tác giả Nhiều tác giả
  Nhà xuất bản NXB nông nghiệp, năm 1996
  Số trang 57 trang
  Ngôn ngữ Tiếng Việt - Tiếng Anh
  Tóm tắt

  Cuốn sách được xuất bản trong khuôn khổ hoạt động hội thảo dự án FAC diễn ra tại Hà Nội tháng 4/1996. Sách được xuất bản với sự hợp tác giữa Viện KHKT Nông nghiệp VN, tổ chức Gret và tài trợ của phái đoàn Châu Âu tại Việt Nam.

   
  • Trang 1 / 3
  • >
  • >>
 
 • Products

   • 1King's banana
   • 2 Hồng không hạt
   • 3 Thieu lychee
   • Bo H'mong Cao Bang
   • Buoi Luan Van
   
 • partners

  •  
   
 • Link website

  •  
   
 • Statistics

  • Online: 48

   Today: 5132

   Visitor: 1593455

  •