Phòng tư vấn

Phòng tư vấn

PHÒNG TƯ VẤN VÀ DỊCH VỤ VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Trưởng phòng: Nguyễn Ngọc Mai

Email: minhmai9267@gmail.com

Phó Trưởng phòng:

Email:

Tổng số cán bộ: 04

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng:

Nghiên cứu ứng dụng phương pháp mới, nghiên cứu đánh giá, tư vấn, đào tạo, cung cấp dịch vụ, xây dựng và quản lý các loại cơ sở dữ liệu phuc vụ phát triển nông nghiệp nông thôn.

Nhiệm vụ:

-         Nghiên cứu khai thác, ứng dụng các phương pháp công nghệ hiện đại vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp nông thôn, đặc biệt là thống kê kinh tế xã hội, thông tin địa lý, viễn thám…

-         Xây dựng, quản lý, khai thác cơ sở dữ liệu kinh tế xã hội và bản đồ của Trung tâm trên cơ sở kết hợp chặt chẽ các bộ môn khác trong Trung tâm.

-         Phát triển các dịch vụ tư vấn, đào tạo vơi về cơ sở dữ liệu và đánh giá dự án,

-         Đầu mối xây dựng dự án và hợp tác với các Bộ môn để tổ chức triển khai hoạt động.

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

HỌC VỊ

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

HỒ SƠ KH

1

Nguyễn Ngọc Mai

1967

Th.S

HTNN, QLRĐ

Nghiên cứu viên. Trưởng bộ môn

LLKH

2

Dư Văn Châu

1960

Kỹ sư

Trồng trọt

Nghiên cứu viên

LLKH

3

Đỗ T.Thái Thanh

1992

Cử nhân

Ngoại thương

TL.NCV

LLKH

4

Thái Văn Tình

1988

Kỹ sư

Kinh tế nông nghiệp

TL.NCV

LLKH

 
 • Nông sản

   • 1 Chuối ngự Đại Hoàng
   • 2 Hồng không hạt
   • 3 Vải thiều thanh hà
   • Bò H'mông Cao Bằng
   • Bưởi Luận Văn
   • Rau trái vụ Mộc Châu
   
 • đối tác

  •  
   
 • liên kết website

  •  
   
 • thống kê

  • Đang truy cập: 29

   Hôm nay: 3848

   Tổng lượt truy cập: 1596216

  •