Phòng quản lý tổng hợp

Phòng quản lý tổng hợp

Trưởng phòng: Phạm Gia Trí

Email: giatrihg@gmail.com

Phó Trưởng phòng: Nguyễn Đăng Minh Chánh

Email: ndmchanh75@gmail.com

Tổng số cán bộ: 10

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng:

Tham mưu, giúp lãnh đạo Trung tâm trong quản lý hoạt động khoa học, thông tin, hợp tác quốc tế, tài chính, kế toán, tài sản, công tác tổ chức cán bộ, nhân sự và hành chính.

Nhiệm vụ:

-         Quản lý các hoạt động khoa học, tổ chức thẩm định, phối hợp kiểm tra, đánh giá, nghiệm thu kết quả thực hiện các chương trình, đề tài, dự án nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tổng hợp báo cáo về các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và các lĩnh vực có liên quan.

-         Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học và sinh hoạt học thuật. Thực hiện công tác thông tin, xuất bản, triển lãm và thư viện.

-         Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương và giải quyết các chế độ chính sách cho cán bộ công nhân viên.

-         Thực hiện công tác hành chính - quản trị của cơ quan (Văn thư - lưu trữ; phô tô tài liệu; Xe ô tô; Y tế, phục vụ khác; điện, nước sinh hoạt, ...)

-         Theo dõi và quản lý công tác xây dựng, sửa chữa ; mua sắm và quản lý vật tư, thiết bị văn phòng, nhà cửa và các tài sản khác của cơ quan.

-         Giúp lãnh đạo Trung tâm quản lý, điều hành các nguồn tài chính. Tổ chức thẩm định, xét duyệt tạm ứng, quyết toán tài chính theo quy định. Thường xuyên kiểm tra, theo dõi tình hình sử dụng tài chính của đơn vị.

-         Lập dự toán và tổng hợp báo cáo tài chính hàng năm

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

HỌC VỊ

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

HỒ SƠ KH

1

Phạm Gia Trí

1978

CN

kinh tế nn

Nghiên cứu viên. Trưởng phòng Quản lý

LLKH

2

Nguyễn Đăng Minh Chánh

1975

TS

Trồng trọt

Nghiên cứu viên. Phó phòng Quản lý

LLKH

3

Nguyễn Thanh Nga

1980

CN

Ngoại ngữ

Chuyên viên

LLKH

4

Nguyễn Thị Thùy Linh

1992

Kế toán

TL.NCV

LLKH

5

Tống Thanh Hương

1983

TC

Kế toán

Kế toán viên

LLKH

6 Nguyễn Thị Tuyết 1962 Th.S Kinh tế nông nghiệp Nghiên cứu viên LLKH
7 Vũ Văn Thăng 1985 Lái xe
8 Nguyễn Văn Tùng 1990 Lái xe
9 Bùi Thị Ngọc 1976 Nấu ăn
10 Vũ Ngọc Sơn Bảo vệ
 
 • Nông sản

   • 1 Chuối ngự Đại Hoàng
   • 2 Hồng không hạt
   • 3 Vải thiều thanh hà
   • Bò H'mông Cao Bằng
   • Bưởi Luận Văn
   • Rau trái vụ Mộc Châu
   
 • đối tác

  •  
   
 • liên kết website

  •  
   
 • thống kê

  • Đang truy cập: 27

   Hôm nay: 3428

   Tổng lượt truy cập: 1596213

  •