Bộ môn tổ chức nông dân

Bộ môn tổ chức nông dân

BỘ MÔN TỔ CHỨC NÔNG DÂN VÀ KHUYẾN NÔNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Trưởng Bộ môn: Hoàng Xuân Trường

Email: hoangxuantruongvn@gmail.com

Phó trưởng Bộ môn: Phạm Công Nghiệp

Email: pc_nghiep@yahoo.com

Tổng số cán bộ:06

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

Chức năng:

Nghiên cứu cơ sở lý luận, xây dựng và phổ biến/chuyển giao các phương pháp về tổ chức nông dân và khuyến nông kinh tế xã hội phù hợp với nhu cầu và trình độ của nông dân, của các cán bộ và tình hình kinh tế xã hội của mỗi địa phương trong thời kỳ hội nhập và phát triển tam nông.

Nhiệm vụ:

-   Nghiên cứu các thực hành và các dự án của các hộ nông dân, các tổ chức nông dân, và các yếu tố quyết định.

-   Nghiên cứu các phương thức của hành động tập thể nông dân và của các tác nhân khác trong chuỗi giá trị.

-   Nghiên cứu điều kiện xuất hiện và công cụ trợ giúp các quá trình đổi mới  kết hợp kỹ thuật, tổ chức, thể chế.

-   Nghiên cứu quá trình mở rộng áp dụng các thực hành tiến bộ trên quan điểm kinh tế, xã hội, môi trường và phát triển hài hòa địa phương.

-   Xây dựng, phổ biến và chuyển giao phương pháp và công cụ tiến bộ về tổ chức nông dân và khuyến nông kinh tế xã hội.

-  Tổ chức các khóa đào tạo, các hội nghị, hội thảo và tư vấn cho các tỉnh, các chương trình dự án về thành lập và phát triển bền vững các loại hình tổ chức nông dân  như: nhóm sở thích/tổ hợp tác, HTX, hiệp hội… gắn kết với thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu và giảm ô nhiễm môi trường.

-  Tham gia đào tạo đại học và đạo tạo nghề với các trường, các viện, các trung tâm dạy nghề và các tỉnh có nhu cầu, hướng dẫn các sinh viên, học viên thực tập.

-  Tham gia xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hàng năm của Trung tâm khuyến nông quốc gia.

DANH SÁCH CÁN BỘ

STT

HỌ VÀ TÊN

NĂM SINH

HỌC VỊ

CHUYÊN MÔN

CHỨC DANH

HỒ SƠ KH

1

Hoàng Xuân Trường

1982

Th.S

Chăn nuôi

Nghiên cứu viên.Trưởng bộ môn

LLKH

2

Phạm Công Nghiệp

1981

Th.S

Trồng trọt

NCV

LLKH

3

Nguyễn Thị Hà

1983

Th.S

Trồng trọt

TL.NCV

LLKH

4 Nguyễn Thị Minh 1989 Kỹ sư Trồng trọt TL.NCV LLKH
5 Trương Thị Minh 1961 Th.S HTNN NCV. Phó trưởng bộ môn LLKH
6 Nguyễn Thị Phương 1990 Kỹ sư Chăn nuôi TL.NCV LLKH
 
 • Nông sản

   • 1 Chuối ngự Đại Hoàng
   • 2 Hồng không hạt
   • 3 Vải thiều thanh hà
   • Bò H'mông Cao Bằng
   • Bưởi Luận Văn
   • Rau trái vụ Mộc Châu
   
 • đối tác

  •  
   
 • liên kết website

  •  
   
 • thống kê

  • Đang truy cập: 91

   Hôm nay: 4010

   Tổng lượt truy cập: 1596317

  •