Đề tài ngân sách

Đề tài ngân sách

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp ven đô hiệu quả cao và bền vững

(Bài viết được xem 3798 Lần)

Loại nhiệm vụ: đề tài cấp Bộ thuộc lĩnh vực Kinh tế xã hội
Thời gian thực hiện: 2012-2013
Chủ nhiệm đề tài: TS Đào Thế Anh

Mục tiêu chung:
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp ven đô đạt hiệu quả cao và bền vững.
Mục tiêu cụ thể:
1- Luận giải cơ sở khoa học của các hình thái phát triển nông nghiệp ven đô  hiệu quả cao và bền vững;

2- Đánh giá thực trạng nông nghiệp ven đô Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ những năm gần đây. Phân tích những thành công, hạn chế trong phát triển nông nghiệp ven đô theo hướng hiệu quả và bền vững ở các địa phương này.

3- Đề xuất giải pháp phát triển nông nghiệp ven đô theo hướng  hiệu quả và bền vững ở TP.HCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ theo cơ cấu các sản phẩm (chủ lực), các dạng mô hình tổ chức sản xuất, các loại hình thái tổ chức sản xuất,  các giải pháp của ngành nhằm phát triển nông nghiêp ven đô theo hướng hiệu quả và bền vững

 
 • Nông sản

   • 1 Chuối ngự Đại Hoàng
   • 2 Hồng không hạt
   • 3 Vải thiều thanh hà
   • Bò H'mông Cao Bằng
   • Bưởi Luận Văn
   • Rau trái vụ Mộc Châu
   
 • đối tác

  •  
   
 • liên kết website

  •  
   
 • thống kê

  • Đang truy cập: 61

   Hôm nay: 14502

   Tổng lượt truy cập: 1596479

  •