Đề tài - Dự án

Đề tài - Dự án

Phân tích chuỗi giá trị và và thúc đẩy các chiến lược thị trường cho các loại rau bản địa được chọn

(Bài viết được xem 3644 Lần)

Loại nhiệm vụ: hợp phần HTQT thuộc dự án Nâng cao vai trò của phụ nữ trong sản xuất an toàn, quảng bá và sử dụng rau bản địa ở Việt Nam và Australia

Cơ quan chủ quản: Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia

Thời gian thực hiện: 2009-2012

Chủ nhiệm dự án: TS Đào Thế Anh

a. Ở giai đoạn 1 (từ tháng 4/2008 đến tháng 5/2009)

- Mục tiêu của dự án : Là giúp nông dân, đặc biệt là phụ nữ tham gia sản xuất khoai tầng, mướp đắng và rau sắng tại 3 xã Xuân Sơn, Xuân Đài và Minh Đài thuộc huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ giảm nghèo.

- Mục tiêu của hợp phần do CASRAD thực hiện :

+        Xây dựng dữ liệu kinh tế và xác định tiềm năng thị trường phát triển rau bản địa

+        Tổ chức lớp học đồng ruộng FFS trên một số cây RBD đã xác định (Khoai tầng, mướp đắng và rau sắng)

+        Thương mại hoá các sản phẩm (Khoai, mướp đắng, Rau sắng) tại các thị trường và các nhà hàng, siêu thị

+        Hội thảo về chuỗi cung cấp sản phẩm có sự tham gia của nông dân

b. Ở giai đoạn 2 (từ tháng 6/2009 đến năm 2012)

Sau khi tiếp nhận ý kiến đóng góp của các đối tác trong dự án vào tháng 5-6/2009, dự án đã được thiết kế lại

(Nghiên cứu tổng quan) – Đánh giá nhanh chuỗi giã trị RBĐ nói chung

- Mục tiêu của dự án:

+        Xây dựng các mô hình giúp phụ nữ nông dân sản xuất nhỏ có vị trí có khả năng cạnh tranh trong một thị trường đang chuyển đổi.

+        Tìm hiểu lợi ích của người tiêu dùng trong việc sử dụng rau bản địa.

+        Cải tiến việc quản lý sản xuất và thông qua việc quản lý ngành hàng để đưa các sản phẩm có chất lượng ra thi trường đang chuyển đổi

+        Xây dựng chiến lược quảng bá nhằm khuyến khích các hộ sản xuất nhỏ thay đổi tập quán lạc hậu cũ.

- Mục tiêu của hợp phần do CASRAD thực hiện

+        Phát triển các mô hình có khả năng cạnh tranh trên thị trường cho hộ nông dân nữ quy mô nhỏ trong bối cảnh thị trường chuyển đổi.

+        Tạo ra sự hiểu biết rộng hơn về lợi ích của người tiêu dùng từ các giống rau bản địa

 
 • Nông sản

   • 1 Chuối ngự Đại Hoàng
   • 2 Hồng không hạt
   • 3 Vải thiều thanh hà
   • Bò H'mông Cao Bằng
   • Bưởi Luận Văn
   • Rau trái vụ Mộc Châu
   
 • đối tác

  •  
   
 • liên kết website

  •  
   
 • thống kê

  • Đang truy cập: 65

   Hôm nay: 43501

   Tổng lượt truy cập: 1596273

  •