Đề tài - Dự án

Đề tài - Dự án

Nghiên cứu thể chế quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng nông sản ở Việt Nam

(Bài viết được xem 3698 Lần)

Loại nhiệm vụ: Đề tài cấp bộ thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội

Cơ quan chủ quản đề tài: Bộ Nông nghiệp và PTNT

Thời gian thực hiện: 2010-2011

Chủ nhiệm đề tài: TS Đào Thế Anh

Mục tiêu chung:

Đề xuất các cơ sở khoa học và giải pháp hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đối với hàng nông sản Việt Nam.

Mục tiêu cụ thể:

- Xác định cơ sở khoa học của thể chế quản lý Nhà nước về VSATTP đối với hàng nông sản;

- Khảo cứu kinh nghiệm của một số nước được lựa chọn về sự hình thành và triển khai thể chế quản lý Nhà nước về VSATTP đối với hàng nông sản để có thể tham khảo cho Việt Nam;

- Đánh giá thực trạng VSATTP đối với hàng nông sản những năm gần đây; những bất cập và vấn đề đặt ra đối với thể chế quản lý Nhà nước về VSATTP đối với hàng nông sản;

- Đề xuất các giải pháp có căn cứ khoa học về hoàn thiện thể chế quản lý Nhà nước về VSATTP đối với hàng nông sản ở Việt Nam.

 
 • Nông sản

   • 1 Chuối ngự Đại Hoàng
   • 2 Hồng không hạt
   • 3 Vải thiều thanh hà
   • Bò H'mông Cao Bằng
   • Bưởi Luận Văn
   • Rau trái vụ Mộc Châu
   
 • đối tác

  •  
   
 • liên kết website

  •  
   
 • thống kê

  • Đang truy cập: 62

   Hôm nay: 43498

   Tổng lượt truy cập: 1596266

  •