Thông báo

Thông báo

Thông báo Hội nghị tổng kết khoa học của VAAS 5 năm (2006-2010)

(Bài viết được xem 9022 Lần)

Các mốc thời gian:

Ngày Hội nghị: 9-10/9/2010
Hội nghị khoa học các Viện/Trung tâm: đến 30/4/2010
Đăng ký báo cáo và gửi bài viết, bài giới thiệu TBKT: 1/4-15/5/2010
Ban biên tập chọn bài và biên tập kỷ yếu, sách TBKH: 16/5-30/6/2010
Xuất bản Kỷ yếu hội nghị và sách giới thiệu TBKT: 15/8/2010
Đăng ký triển lãm giới thiệu kết quả nghiên cứu triển khai KHCN, sản phẩm của đơn vị: đến 15/8/2010
Thể thức bài viết đăng Kỷ yếu

Thể loại: i) Bài tổng hợp kết quả hoạt động KHCN của đơn vị trong 5 năm 2006-2010, ii) Bài báo kết quả nghiên cứu/ chuyển giao công nghệ (đã hoàn thành/ cơ bản hoàn thành trong 5 năm 2006-2010).
Nội dung bài báo: Tên bài viết; tên tác giả (học hàm, học vị, đơn vị công tác), tóm tắt tiếng Anh (Summery) không quá 200 từ ; Phần chính : i) Đặt vấn đề/Mở đầu, ii) Vật liệu và phương  pháp NC/ chuyển giao công nghệ, iii) Kết quả và thảo luận, iv) Kết luận và đề nghị,  Tài liệu tham khảo, ảnh minh họa.
Trình bày: font chữ Times new Roman, cỡ 13, độ dài không quá 5 trang khổ A4 (không kể ảnh minh họa).

Thể thức bài giới thiệu TBKT

Yêu cầu chung: Giống cây trồng/vật nuôi mới, Quy trình Kỹ thuật (gieo trồng, BVTV, công nghệ trồng trọt/chăn nuôi …) , chế phẩm phân bón/chất điều tiết sinh trưởng, thức ăn gia súc …đã được Bộ công nhận, hoặc là sản phẩm của các đề tài nghiên cứu đã được nghiệm thu cho phép áp dụng sản xuất trong 5 năm gần đây (2006-2010).
Trình bày: font chữ Times new Roman, cỡ 13, bài giới thiệu về giống không quá 2 trang và Quy trình không quá 3 trang khổ A4 , kèm theo tối thiểu 2 ảnh minh họa.

Nội dung giới thiệu giống cây trồng/vật nuôi mới: i) Nguồn gốc: tác giả, đơn vị, phương pháp chọn tạo, giống bố mẹ (nếu là giống phát triển từ tổ hợp lai), Quyết định công nhận giống cho sản xuất thử , công nhận chính thức , ii) Những đặc điểm chính: nông sinh học, TGST, năng suất, chất lượng, chống chịu … iii) Hướng sử dụng và yêu cầu kỹ thuật: vùng sinh thái, mùa vụ, hướng sử dụng sản phẩm, tóm tắt yêu cầu kỹ thuật gieo trồng/chăn nuôi (lưu ý yêu cầu đặc thù) iv) Những điển hình đã áp dụng thành công : địa điểm, mùa vụ, năng suất, hiệu quả … Ảnh minh họa đặc điểm giống, mô hình ứng dụng.

Nội dung giới thiệu Quy trình kỹ thuật/công nghệ: i) Xuất xứ: là kết quả NC của đề tài/dự án nào, tác giả, Quyết định công nhận /nghiệm thu của Bộ/Cơ sở , ii) Phạm vi và đối tượng áp dụng, iii) Nội dung Quy trình . Ảnh minh họa Quy trình, kết quả ứng dụng.

Giới thiệu chế phẩm phân bón, chất điều tiết sinh trưởng, thức ăn gia súc…: i) Nguồn gốc: là kết quả NC của đề tài/dự án nào …, tác giả, Quyết định công nhận/ cho phép sản xuất, ii) Công dụng, iii) Thành phần,  iv) Cách sử dụng

Quy định triển lãm giới thiệu kết quả nghiên cứu, sản phẩm KHCN
Diện tích trưng bày: Mỗi đơn vị 4,5m2 (dài 3m x rộng 1,5m), chiều cao gian trưng bày 3 m. Các đơn vị tự thiết kế trình bầy theo sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.

Pano: Giới thiệu kết quả hoạt động nghiên cứu và chuyển giao công nghệ của đơn vị, kết quả các đề tài/dự án nổi bật  (Riêng Pano giới thiệu chung về đơn vị đã có tại VAAS). Lưu ý nên dùng pano có chân đứng.

Hiện vật trưng bày: Mẫu vật, mô hình, sản phẩm cây/con, ấn phẩm (sách, tờ bướm, băng đĩa hình …).

Liên hệ:
Địa chỉ liên lạc: Ban Tổ chức nhận đăng ký báo cáo, bài viết, triển lãm qua địa chỉ email: phamxuanliem@yahoo.com.vn nguyenhuyhoang52@yahoo.com

hoặc nhận trực tiếp đĩa CD tại Ban Khoa học và HTQT, VAAS ( Thanh Trì,
Hà Nội)

Điện thoại liên hệ: 04.2263.1287/ 0915 324 699 (PX Liêm) và 04.22461662/ 0912 449 799 (NH Hoàng)
 
 • Nông sản

   • 1 Chuối ngự Đại Hoàng
   • 2 Hồng không hạt
   • 3 Vải thiều thanh hà
   • Bò H'mông Cao Bằng
   • Bưởi Luận Văn
   • Rau trái vụ Mộc Châu
   
 • đối tác

  •  
   
 • liên kết website

  •  
   
 • thống kê

  • Đang truy cập: 14

   Hôm nay: 245222

   Tổng lượt truy cập: 1596193

  •