Thông báo

Thông báo

Mời viết bài cho hội thảo cho Hội thảo Quốc tế

(Bài viết được xem 3616 Lần)

Hội thảo Quốc tế

Khu vực Phi Chính thức và Việc làm Phi Chính thức:
Đo lường Thống kê, những Hàm ý Kinh tế và các Chính sách công

Hà Nội - 6-7 tháng 5, 2010

Mời viết bài cho hội thảo cho Hội thảo Quốc tế

 

Mục đích của hội thảo

Mặc dù có tỷ trọng kinh tế đáng kể ở các nước đang phát triển, khu vực phi chính thức và việc làm phi chính thức còn ít được biết đến, để lại một khoảng trống về kiến thức chưa được tìm hiểu, và do vậy cũng thường ít được chú ý đến trong các chính sách công. Tuy nhiên trong những năm qua, người ta đã thực hiện ngày càng nhiều những cuộc điều tra nhằm thu thập thông tin về khu vực này. Đã có nhiều bước tiến trong việc thống nhất các khái niệm và phát triển phương pháp đo lường đối với khu vực phi chính thức. Một số nghiên cứu quốc tế về khu vực này cũng đã được tiến hành. Do vậy đã đến lúc cần điểm lại những bước tiến trong nghiên cứu về khu vực này và cùng suy nghĩ về những hướng đi mới.

Hơn nữa ở Việt Nam cũng giống như ở các nước đang phát triển khác, cuộc khủng hoảng kinh tế tài chính quốc tế đang diễn ra đã gây nên tình trạng hàng loạt lao động bị mất việc cũng như làm thay đổi cơ cấu việc làm. Điều này làm tăng thêm mối quan tâm về khu vực phi chính thức, một trong những khu vực chịu nhiều ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng này.

Mục đích của Hội thảo Quốc tế về Khu vực Phi chính thức và Việc làm Phi chính thức là nhằm xem xét kỹ về định nghĩa và phương pháp đo lường thống kê, phân tích những hàm ý kinh tế của hiện tượng này và nghiên cứu các chính sách công đã thực hiện. Hơn mười lăm năm đã trôi qua kể từ khi khái niệm quốc tế về khu vực phi chính thức được thông qua vào năm 1993 (ILO, SNA). Giờ là lúc cần nhìn lại xem chúng ta thu nhận được những gì từ những kinh nghiệm trên thế giới trên phương diện phân tích kinh tế, đo lường thống kê cũng như trên phương diện các chính sách đã thực hiện.

Thêm vào chủ đề mang ý nghĩa mới từ quá trình toàn cầu hóa và sự xuất hiện của khủng hoảng, Hội thảo Quốc tế này cũng sẽ tạo ra nền tảng mới qua sự hiện diện đồng thời của ba loại đối tượng tham gia mà thực tế ít khi họ có điều kiện cùng thảo luận và so sánh các phương pháp tiếp cận, đó là các nhà nghiên cứu, các nhà thống kê và cộng đồng hoạch định, xây dựng và thực hiện các chính sách kinh tế.

Phương thức tổ chức và  địa điểm diễn ra hội thảo

Được sự ủng hộ của các bên, Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS) và Viện Nghiên cứu vì sự Phát triển Pháp (IRD) cùng phối hợp với Tổng cục Thống kê (GSO), Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (MOLISA) với tư cách là các cơ quan phía Việt Nam; Cơ quan Pháp về Phát triển (AFD), Tổ chức Lao động Quốc tê (ILO), Ngân hàng Thế giới (WB) và PARIS21/OECD với tư cách là các đối tác quốc tế, đã quyết định tổ chức một Hội thảo Quốc tế về những nội dung trên. Hội thảo này sẽ bao quát được những kinh nghiệm trong một phạm vi rộng, từ nhiều quốc gia đang phát triển và quốc gia chuyển đổi ở Châu Phi, Châu Á và Châu Mỹ La Tinh, với một điểm nhấn đặc biệt từ trường hợp Việt Nam. Hội thảo này nhằm vào các nghiên cứu theo ba hướng:

- Thúc đẩy việc xác định những phương pháp tiếp cận chung trong định nghĩa và đo lường khu vực phi chính thức và việc làm phi chính thức ở các nước đang phát triển, dựa trên nền tảng các kết quả công việc do nhóm Delhi đã phối hợp với Liên hiệp quốc và Tổ chức Lao động Quốc tế (các kinh nghiệm quốc gia về các cuộc điều tra khu vực phi chính thức và việc làm phi chính thức, những thách thức trong quá trình thực hiện);

- Trình bày và thảo luận các kết quả so sánh của các bài viết gần đây về khu vực phi chính thức và việc làm phi chính thức và những vấn đề liên quan khác như về doanh nghiêp vừa và nhỏ, v.v, do các nhà nghiên cứu học thuật, các tổ chức quốc tế, những người đã có điều kiện khai thác những nguồn số liệu mới từ các cuộc điều tra thống kê. Phần việc này giúp hiểu rõ hơn về đặc điểm hoạt động và tính năng động của khu vực phi chính thức;

- Về phương diện những chiến lược giảm nghèo mới của quốc tế và trong bối cảnh khủng hoảng, sử dụng những phân tích chuẩn đoán và những kinh nghiệm quá khứ nhằm trợ giúp xác định các chính sách hỗ trợ hướng đến khu vực phi chính thức và vấn đề tạo việc làm (đặc biệt là các bài viết về đánh giá tác động).

Hội thảo sẽ được tổ chức tại Viện Khoa học Xã hội Việt Nam (VASS), số 1 Liễu Giai, Hà Nội, Việt Nam.

Gửi bài tham gia hội thảo

Chúng tôi trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu kinh tế, các nhà thống kê, các cán bộ quản lý và hoạch định chính sách và các nhà khoa học khác tham gia viết bài và gửi bản tóm tắt để trình bày tại hội thảo. Bản tóm tắt  cần được viết ngắn gọn, dưới 400 từ (khoảng một trang) và ghi rõ tiêu đề bài viết. Thời hạn cuối cùng để gửi bản tóm tắt (hoặc bản toàn văn nếu đã hoàn thành) của bài viết là ngày 15 tháng 11 năm 2009. Bản tóm tắt cần được gửi qua thư điện tử tới địa chỉ isconfhanoi@yahoo.comdial@dial.prd.fr Ban tổ chức sẽ thông báo tới các tác giả bài viết được chấp nhận tham gia hội thảo vào ngày 30 tháng 11 năm 2009. Các tác giả có bản tóm tắt bài viết được chấp nhận sẽ phải gửi bản toàn văn của bài viết trước ngày 28 tháng 2 năm 2010.

Đề nghị các tác giả tham luận đến từ các nước đang phát triển cho Ban tổ chức biết về mong muốn nhận được hỗ trợ tài chính cho chuyến đi. Các yêu cầu hỗ trợ cho chuyến đi sẽ được Hội đồng Khoa học của Hội thảo xem xét dựa vào chất lượng đóng góp của bài viết và nguồn ngân quỹ của hội thảo.

Để biết thêm thông tin về hội thảo, xin quý vị liên hệ với Ban tổ chức hội thảo theo địa chỉ thư điện tử isconfhanoi@yahoo.com hoặc dial@dial.prd.fr.

 
 • Nông sản

   • 1 Chuối ngự Đại Hoàng
   • 2 Hồng không hạt
   • 3 Vải thiều thanh hà
   • Bò H'mông Cao Bằng
   • Bưởi Luận Văn
   • Rau trái vụ Mộc Châu
   
 • đối tác

  •  
   
 • liên kết website

  •  
   
 • thống kê

  • Đang truy cập: 13

   Hôm nay: 245221

   Tổng lượt truy cập: 1596191

  •